fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk Patricija Kallamaras

Specialiste në infektologji

2019
Doktor i shkencave mjekësore
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodi”- Shkup

1994
Specializim në infektologji
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodi”- Shkup

1985
Doktori në mjekësi
Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodi”- Shkup

2020…-
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Specialist në infektologji

2011-2020
Spitali I përgjithshëm “8 Septemvri”
Specialist në infektologji

1988-2011
ISHP Klinika universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile Specialist në infektologji