fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Pande Çukalevski

Specialist në anesteziologji me mjekim intensiv

2006
Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1997
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë

2001 – 2010
Spitali Shën. Naum Ohridski – Shkup
Klinika për sëmundje kirurgjike

SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)