fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Olivera Llekovska

Specialiste në pediatri, neurologe

1988/1989
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

1998
Specialist në pediatri, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

2002
Edukim në fushën e Neurometabolizmit. B. Pleçko
LKH,Graz, Austri

2003/2004
Klinika Epileptologjike dhe Neurofiziologjike, prof. Jovikj; prof. Rashikj;
Beograd, Serbi

2005
Edukim në fushën e EEG / Polisomnografi. Prof. Martinovikj,
Beograd, Serbi

2006
Zhvillimi Neonatal Neurologjik, Weckenbach Institut
Groningen, Hollandë

2007
Epileptologji pediatrike, prof. Avancini, ISNS, Itali

2009
Kirurgjia e epilepsisë, prof. Arzimanoglu, IDEE – Lion, Francë

1989 – 1991
Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Shkup
Departamenti Hemato – onkologjik, studiues i ri, projekt shkencor ‘Aspektet imunologjike të hemopative malinje’

1991 -1998
Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Shkup

1998 – 2015
Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Shkup
Departamenti i Neurologjisë (shef i departamentit të encefalopative epileptike)

2015 – tani
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’
Departamenti i Pediatrisë

EPNS European Pediatric Neurology Society
ICNA International Child Neurology Association
ILAE International League Against Epilepsy
IFCN International federation for Clinical Neurophysiology
EFNS European Federation of Neurological Societies
Shoqata e Pediatërve në Republikën e Maqedonisë
Shoqata e Neurologëve në Republikën e Maqedonisë

Anglisht
Italisht
Gjermanisht
Frengjisht