fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Olivera Dimova

Specialiste në psikiatri

1998 – 2002
Fakulteti i mjekësisë, specialist psikiatër
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“- Shkup

1982 – 1988
Fakulteti i mjekësisë, doktor i mjekësisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“- Shkup

2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina” Specialiste në psikiatri në Departamentin e psikiatrisë

2019 – 2022
ISHP Spitali Psikiatrik- Shkup
Departamenti i grave për psikiatri emergjente, shefe e repartit

2017 – 2019
ISHP Spitali Psikiatrik- Shkup
Departamenti i femrave për psikiatri emergjente;
Shefe e Drejtimit për psiko dhe socioterapi

2015 – 2017
ISHP Spitali Psikiatrik- Shkup Qendra për shëndetin mendor “Prolet”, psikiatër në spital ditor dhe ordinancë

2004 – 2015
ISHP Spitali Psikiatrik- Shkup Departamenti i meshkujve për psikiatri emergjente;
Shefe e Drejtimit për psiko dhe socioterapi

2002 – 2004
ISHP Shtëpia e shëndetit Kratovë – Kratovë
Shefe e Departamentit të Psikiatrisë

1998 – 2002
ISHP Shtëpia e shëndetit Kratovë – Kratovë
Periudha e specializimit

1989 – 1998
ISHP Shtëpia e shëndetit kratovë- Kratovë
Mjek në shërbimin mjekësor emergjent

Oda e Mjekëve të Maqedonisë
Shoqata e Mjekëve të Maqedonisë
Oda e Psikiatërve të Maqedonisë

Anglisht(B1/B2)
gjuha sërbo- kroate (C2/C2)