fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Oliver Jovkovski

Specialist në pulmologji

2009
Fakulteti i Mjekësisë – Katedra e Mjekësisë interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë, asistent

1999
Fakulteti i Mjekësisë – Katedra e Mjekësisë interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë, asistent i ri

1997
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i pulmologjisë dhe alergologjisë

2009 -2011
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e pulmologjisë dhe alergologjisë – Reparti i bronhoskopisë, udhëheqës i repartit

1997 – 2011
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e pulmologjisë dhe alergologjisë – Reparti i diagnostikës invazive