fbpx
KËRKO
DOKTORIN

1984 – provimi i specializimit
Instituti shtetëror për transfuzion

1977 – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti “ Sv. Kiril dhe Metodij” – Shkup

2018 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i laboratorisë diagnostike, specialiste e transfuziologjisë

1977
Instituti i transfuziologjisë

Shoqata e Transfusiologjisë në Republikën e Maqedonisë