fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Nikolla Shikov

Specialist në anesteziologji me mjekim intensiv

2005
Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1997
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë dhe kujdesit intenziv

2007 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë– „Malla Bogorodica “ – Shkup

2005 – 2007
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv, Shkup

2001 – 2005
Qendra Klinike Universitare – Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës – Shkup

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)