fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Nikolla Baxhakov

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2005
Histerektomia radikale abdominale dhe histerektomia radikale laparoskopike tek CK .
Weimar, Gjermani, tek Prof. Hoeckel dhe Prof. Schneider,

2000
Docent – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1999
Doktor shkencash – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1998
laparaskopi colposuspension
Kopenhag, Danimark, tek Prof. Mouritsen,

1998
Kirurgji minimale invazive të urogjinekologjisë (TVT, TOT , sacrospinous suspension – vault prolaps të vaginës),
Klinika Universitare në Shverin, Gjermani, tek Prof. Petri,

1996
Kirurgji radikale abdominale tek CK
Klinika Universitare në Lajden, Holand tek Prof. Trimbos

1994
Ehosonografi në urogjinekolgji dhe derivacione urologjike tek cistitet interstitijale të avancuara
Klinika Universitare urologjike, në Mastriht, Holand, – Prof. Jangnekt,

1993
Edukim në histerektominë radikale abdominal të kancerit të qafës së mitrës (CK);
Spitali Universitar “Pittie Salpetrierre”, Paris

1992
TVT, TOT, kolposuspension laparoskopik dhe histerektomi laparaskopike
Spitali Universitar Oulu, Finland

1989
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1981
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
Kryeshef i repartit të urogjinekologjisë dhe statikës pelvike

1983 – 2001
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës – Shkup

Shoqata e gjinekologëve dhe obstetërve të Maqedonisë,
Shoqata për urogjinekolgji dhe kirurgji rekonstruktive pelvike të Maqedonisë,
IUGA ( Asociacioni Internacional për urogjinekologji ),
ICS ( Asociacioni Internaconal për kontinenc),
MIPS (Asociacioni Mesdhetar për mosmbajtje dhe disfunkcion pelvik),
IGCS (Asociacioni Internacional për kancer gjinekologjik),
ESGO ( Asociacioni Europian për gjinekologji onkologjike),
AAGL ( Asociacioni Amerikan për gjinekologji laparoskopike),
ESGE ( Asociacioni Europian për gjinekologji endoskopike),
MESGE ( Asociacioni i Lindjës së Mesme për gjinekologji endoskopike).