fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Nikolla Pançevski

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2004
Specialist në menaxhment – Në Fakultetin e Minhenit
Universiteti i Minhenit, Gjermani

1998
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1990
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës, Specialist i gjinekologjisë dhe obsterikës, Drejtor Medicinal i spitalit 2010-2012

2005 – 2007
Spitali special i gjinekologjisë dhe obsterikës „Malla Bogorodica“ – Shkup
Drejtor Medicinal 2005-2007

2001 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obsterikës „Malla Bogorodica“ – Shkup
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2005
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
Fakulteti i Mjekësisë, asistent

1998 – 2000
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Kliniaka e gjinekologjisë dhe obstetrikës