fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Natalija Georgjievska

Specialiste në anesteziologji me mjekim intensiv

2005
Përsosje AKH Wien General Hospital
Vienë, Austri
2002
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë
1996
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, R. Maqedonisë

2014 – сега
Spitali klinik „Acibadem Sistina“
Departamenti i Anestezisë dhe Reanimacionit, Dr. specialist
2008 – 2014
PZU Remedika, Shkup
Dr. specialist në anesteziologji dhe reanimacion
2002 – 2008
Klinika e sëmundjeve kirurgjike – Cv. Naum Ohridski
Dr. specialist në anesteziologji dhe reanimacion
1998 – 2002
Klinika e sëmundjeve kirurgjike – Cv. Naum Ohridski
Doktor Specializues
1997
Klinika e sëmundjeve kirurgjike – Cv. Naum Ohridski
Doktor Stazhier

– Oda Mjekësore e R. Maqedonisë
– Shoqata e anesteziologëve të R. Maqedonisë – ZLАRIL

– Anglisht