fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2018

Doktor i shkencave mjekësorë në fushën e sëmundjeve neuro- muskulore

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup, Maqedoni

2013

Qëndrim në Оspedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Itali

departament për neuroshkenca dhe neurorehabilitim

2007

Qëndrim në  Hacettepe University İhsan Doğramacı Children’s Hospital – Ankara

Departamenti i neurologjisë së fëmijëve

2003

Specialist I pediatrisë, Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup, Maqedoni

1993

Ka përfunduar Fakultetin e Mjekësisë – Shkup

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup, Maqedoni

2008-2019

Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, asistente pranë katedrës së pediatrisë

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup, Maqedoni

2019-

Spitali Klinik “Acibadem Sistina”

2003-2019

Qendra klinike universitare, Shkup

Klinika për sëmundjet e fëmijëve, Departamenti i neurologjisë së fëmijëve

specialist pediatër

1998-2003

Qendra klinike universitare, Shkup

Klinika për sëmundjet e fëmijëve

specializim në pediatri

1995-1998

Qendra klinike universitare

Klinika për sëmundjet e fëmijëve

voluntare

2008-2019

Fakulteti i Mjekësisë në Shkup, asistente pranë katedrës së pediatrisë

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

Oda Mjekësore e Maqedonisë

Shoqata Mjekësore e Maqedonisë

Shoqata e Pediatërve të Republikës së Maqedonisë

EPNS (EPNS European Pediatric Neurology Society)

TREAT-NMD Neuromuscular Network

Autore dhe ko-autore e më shumë se 70 publikimeve