fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Nadica Ristoska Bojkovska

Specialiste në pediatri, nefrologe

1989
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

1996
Specialist në pediatri; Subspecialist nefrolog Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

2004
Master i Shkencave të Mjekësisë Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

2015
Doktor i shkencave në fushën e nefrologjisë pediatrike
Univerziteti Sv. Kiril i Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

1990 – 2015
Klinika për sëmundjet e fëmijëve – Shkup,
Shef në Departamentin e Nefrologjisë

2015 – tani
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i Pediatrisë

Shoqata Mjekësore e Republikës së Maqedonisë
Shoqata e Pediatërve në Republikën e Maqedonisë
Shoqata e Mjekëve në Republikën e Maqedonisë
Shoqata Maqedonase Nefrologjike
IPNA International Pediatric Nephrology Association
ERA-EDTA European Renal Association-European Dialysis & Transplant Association
SEPNWG – South Eastern European Pediatric Nephrology Working Group
BANTAO Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs ESPN European Society for Paediatric Nephrology
IPTA International Pediatric Transplant Association

Anglisht
Gjermanisht