fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mlladen Risteski

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2014
Specializim në Gjinekologji dhe obstetrikë
Klinika Universitare për Gjinekologji dhe obstetrike, Shkup

2007
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Medodi” – Shkup

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Departamenti i Gjinekologjisë dhe obstetrikës
Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

02/2015 – 09/2022
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë “Nënë Terezë”- Çair, Shkup
Specialist gjinekolog- obstetër

10/2014 – 02/2015
Spitali privat “Sveti Llazar”- Shkup
Specialist gjinekolog- obstetër

10/2012 – 10/2014
Spitali klinik privat “Acibadem Sistina” Shkup
Specialist në Departamentin e gjinekologjisë dhe obstetrikës

12/2008 – 08/2009
Ordinancë e mjekësisë së përgjithshme dhe oridinancë specialistike në mjekësinë e punës, Prima-med- Shkup
Doktor i mjekësisë së përgjithshme

03/2008 – 11/2008
IPSH Poliklinika Intergin- Shkup
Doktor i mjekësisë së përgjithshme

Kryetar i komisionit për FNB në Ministrinë e Shëndetësisë

Anglisht
Kroatisht