fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mitko Karagjozov, Mr. Sci

Specialist në kirurgji torakovaskulare

2003
Magjistër – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1997
Kualifikim në kirurgjinë vaskulare
„Klinika im Park“ – Prof. Dr. Kugellmaer – Cirih, Zvicërr

1995
Kualifikim në kirurgjinë kardio-vaskulare
ВМА – Prof. Dr. Jabllanov – Beograd, Sërbi

1992 – 1994
Kirurgji kardio-vaskulare
Klinika „Shën Katerina“ – Prof.Dr. А.Çirkov – Sofi, Bullgari

1988
Specilalist i kirurgjisë së përgjithshme – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1983
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i kirurgjisë torako-vaskulare

1984 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e kirurgjisë torako-vaskulare

– Çertifikat për trajtim laserik të venave – Dr. Shikovec
– Çertifikat për rekonstruim plastic të gjinjëve – Klinika Universitare në Budapest
– Çertifikat për kirurgji kardiovaskulare – Prof. Dr. Çirkov

– Asociacioni Europian i kirurgjisë kardiovaskulare
– Shoqata e kirurgëve maqedonas
– Shoqata e mjekëve të Maqedonisë