fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Mitko Ivanovski

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2010
Doktor shkencash – menaxhmenti shëndetësor – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010
Docent Universiteti Evropian në Shkup

2001
Magjistër i shkencave mjekësore – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1997 – 2001
Fakulteti i Mjekësisë, asistent i lëndës së gjinekologjisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1998
Specialist i gjinekologjisë dhe obsterikës – Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1991
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2012 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i mjekësisë riprodhuese

2010-2012
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës Shën. Lazar
Drejtor Mjekësor, specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë– „Malla Bogorodica “ – Shkup

1996 – 2000
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës