fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mitko Ilievski

Specialist në radiologji

2018 – (në vazhdim)
Cikli i tretë i studimeve – Studime të doktoratës në mjekësi klinike
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2020
Fakulteti i Mjeksise
Specialist në radiologji
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2009
Fakulteti i Mjeksise
“Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i radiologjisë diagnostike dhe intervente, Radiolog

2020 – 2022
Fakultet i Mjekësisë,
Universiteti “Shën Kirili dhe Medodi” – Shkup
Asistent

2014 – 2022
ISHP KU për radiologji- Shkup, radiolog

AMR – Asociacioni maqedonas i radiologëve
ESR – European Society of Radiology
ESOI– European Society of Oncologic Imaging