fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Miroslav Temelkovski

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

1999
Primarius
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1987
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1980
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2004 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës „Malla Bogorodica“ – Shkup
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

1990 – 2004
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Çair, Shkup
Asistent GAK

1981 – 1990
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Çair, Shkup
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës