fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mirjana Petrovska

Specialiste në anesteziologji me reanimatologji

2007
Primarius
Ministria e Shëndetësisë – Republika e Maqedonisë

1996
Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1986
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

2009 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë– „Malla Bogorodica “ – Shkup
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

2007 – 2009
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Reparti i stomatologjisë, anesteziolog

1991 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika Kirurgjike

1990 – 1991
Qendra Klinike Ljubljana, Slloveni
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë) – ESA – Shoqata Evropiane e anesteziologëve