fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mirjana Krmzova Gjorgjioska

Specialiste në anesteziologji dhe mjekim intensiv

2017-2019

Trajnim për Kardioanestezi pediatrike në kuadër të Klinikës së Kirurgjisë së fëmijëve

2010-2017

Specializant në Departamentin e anesteziologjisë dhe mjekim intensiv

 

2003-2009

Fakulteti i mjekësisë pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup

Shtator 2019-

Anesteziolog në Departamentin e kardiokirurgjisë në Spitalin Klinik “Acibadem Sistina”- Shkup

Janar 2019- deri në shtator 2019

Anesteziolog në Departamentin e kardiokirurgjisë pediatrike në ISHP Zhan Mitrev Klinik- Shkup

Maj 2018- deri në janar 2019

Anesteziolo/intensivist në kujdesin intensiv pediatrik në ISHP Klinika universitare për kirurgji të fëmijëve Shkup.

Prill 2017 – deri në maj 2018

Specialist në Anesteziologji dhe mjekim intensiv në ISHP Klinika universitare për Traumatologji, Ortopedi, Anesteziologji dhe Mjekim intensiv dhe Qendra emergjente- Shkup.

 

 

  • Anestezi për kirurgji abdominale
  • Anestezi për kirurgji torakale-vaskulare
  • Anestezi për kirurgji plastike
  • Anestezi për neurokirurgji
  • Anestezi për kirurgjinë e traktit urogjenital
  • Anestezi për traumatologji
  • Anestezi pediatrike
  • Mjekim intensiv i pacientëve me politrauma

 

Dhjetor 2013-mars 2017

Doktor i mjekësisë në ISHP Klinika universitare për Traumatologji, Ortopedi, Anesteziologji dhe Mjekim intensiv dhe Qendra emergjente- Shkup.

2010

Doktor i mjekësisë ISHP Eli- Medika, Strumicë

 

Anëtar i Shoqatës evropiane të anesteziologëve (ESA)

Anëtar i Shoqatës maqedonase të anesteziologëve (MSA)

Vendi i tretë për prezantim “Differences between Syndrom of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion and Cerebral Salt-Wasting Syndrom in Neurosurgical patients” në Kongresin e pestë të Shoqatës maqedonase të anesteziologëve në Ohër 2014.

 

Prezantim “Acute Therapy of Paroxysmal supraventricular tachyarrythmia in pregnancy” në ongresin e tretë “Balkan States Anesthesia Days” të mbajtur në Shkup, 2016.