fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mirjana Nacka

Doktore e mjekësisë së përgjithshme, Specializante në kirurgji plastike dhe rikonstruktive

2016
Specializim në Kirurgji plastike dhe rikonstruktive Fakulteti i Mjekësisë pranë Univerzitetit “Shën. Kirili dhe Metodi”, Shkup

2009-2015
Mjekësi e përgjithshme Fakulteti i Mjekësisë pranë Univerzitetit “Shën. Kirili dhe Metodi”, Shkup

Tetori- 2015..
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Mjek i përgjithshëm

Qershor 2015
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Voluntar

• 20th Congress of Macedonian Medical Association in collaboration with the Medical Faculty- Skopje – Nëntori 2020

Abstract: Unusual case report: Fournier’s Gangrene in female patient
Mirjana Josifovska1, Toni Josifovski2
1 Plastic and reconstructive department, Clinical Hospital Acibadem Sistina, Skopje, North Macedonia
2Abdominal department, Clinical Hospital Acibadem Sistina, Skopje, North Macedonia

Anglisht
Gjermanisht