fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Millço Micevski

Specialist në anesteziologji dhe reanimatologji

1997 Specialist i anesteziologjisë dhe reanimacionit – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1988 Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010-në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

2009 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë– „Malla Bogorodica “
Reparti i anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

2007 – 2009
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e stomatologjisë, anesteziolog

1989 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv

– SHMARI (shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intenziv të R. së Maqedonisë)