fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Milan Klimkarov

Doktori i mjekësisë së përgjithshme, Specializant në kirurgji të përgjithshme

2019
Fakulteti i mjekësisë
Universiteti “Sh. Kiril dhe Metodi”- Shkup, Maqedoni

2020
ISHP “Dalibor&Lile”
Mjek në mjekësi të përgjithshme

2019
ISHP “Zhan Mitrev Klinik”
Punë shkencore- hulumtuese dhe përpunimi i të dhënave database, Kujdesi gjysmë-intensiv, Kujdesi intensiv, Departamenti Anestezisë, mjek në mjekësinë e përgjithshme

EMSA (European Medical Students Association)
EMSA (Asociacioni studentor mjekësor i Maqedonisë): mandat dy vjetor
2017-2019 Oficeri kombëtar për shëndetin publik.

Anglisht – nivel i certifikuar
Kroatisht- nivel i certifikuar C1