fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Mihaillo Popoviq

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2010
Shkolla ndërkombëtare për ultrazë Beograd, R. e Serbisë

2005
Fakulteti i Mjekësisë, asistent Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2001
Shkolla ndërkombëtare për endoskopi gjinekologjike Qendra Klinike, Ljubljana – Slloveni

1998
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës Fakulteti i Mjekësisë, Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1989
Fakulteti i Mjekësisë– Shkup, R. e Maqedonisë Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim Spitali klinik Axhibadem Sistina Reparti i mjekësisë riprodhuese

2001 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë– „Malla Bogorodica “ – Shkup Reparti i mjekësisë riprodhuese dhe IVF fertilizim

2005
Asistent në Fakultetin e Mjekësisë Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1998 – 2001
Qendra Klinike Universitare – Shkup Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës

– Anëtar në shoqatën Amerikane për riprodhim human– 2001 – Shoqata Evropiane për riprodhim human – 2002