fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Marjan Dimitrovski

Specialist në kardiologji

1998
Specilaist i mjekësisë interne, – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1991
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i kardiologjisë, Specialist kardiolog intervent

1996 – 2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e sëmundjeve kardiovaskulare, kujdesi intenziv

– ESC – Asociacioni Evropian kardiologjik.