fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Marinella Vasilevska

Gjenetiste

2005
Magjistre e shkencave të biologjisë – Fakulteti Matematiko – Natyror– Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1998
Inxhiniere e biologjisë – Instituti i biologjisë – Fakulteti Matematiko – Natyror – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i Laboratorisë diagnostike, citologe

2002 – 2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica“ – Shkup
Reparti i Laboratorisë citologjike, citologe

2001 – 2002
GNSR ( Qendra nacionale për hulumtim dhe shkencë)
Reparti i gjenetikës dhe neuro gjenetikës– Orleans, R. e Francës, praktikante

1999 – 2000
Demostratore në lëndën e gjenetikës, Instituti i biologjisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

– European Cytogenetic Association
– Shoqata Maqedonase për gjenetikë humane