fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Marina Temelkovska Stevanovska

Specialiste në anesteziologji dhe reanimim

2015 – Mbrojtje e tezës së doktoraturës
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup

2011 – Master
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup

2003 – Provim specialistik
Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup

1995 – Fakulteti Mjekësor – Shkup
Universiteti “Sv. Kiril i Metodij” – Shkup

1997-2001
KARIL (KARTI) – vullnetare

1999-2003
KARIL (KARTI) – Specializim

2003-2011
KARIL (KARTI) – Anesteziologe specialiste

2011-2017
KARIL (KARTI) – Specialiste – Udhëheqëse e departamentit të traumatologjisë

2017 – Spitali klinik “Acibadem Sistina

Oda e Mjekëve të Maqedonisë
SHMA – Shoqata maqedonase e anesteziologëve
SHMM – Shoqata mjekësore maqedonase
SHEAL – Shoqata europiane për anestezi mjekësore
KMA – „Kuwait Medical Association“ (Shoqata Mjekësore e Kuvajtit)

Autore e 23 publikimeve
Bashkëautore e 17 publikimeve

Anglisht
Gjermanisht