fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Marija Vasiq – Atanasovska

Specialiste në anesteziologji me mjekim intensiv

2009

Fakulteti i mjekësisë  “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2017

Specializim në anesteziologji me trajtim intensiv – “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2018

Doktorant në ciklin e tretë të studimeve të doktoraturës së mjekësisë klinike- “Shën Kirili dhe Metodi”- Shkup

2019- …
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”- specialist i anesteziologjisë me trajtim intensiv në Departamentin e Anestezisë dhe sallat e operacioneve.

2017-2019
ISHP “Shën Naum Ohridski”- specialist i anesteziologjisë me trajtim intensiv.

2014-2017
ISHP “Shën Naum Ohridski” – mjek në specializim

2010-2014 ISHP “ KARIL- mjek në specializim

Oda e mjekëve të Maqedonisë

Shoqata e mjekëve maqedonase

Shoqata e mjekëve të anesteziologjisë, reanimacionit dhe kujdesit intensiv të RMV-së.