fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Marija Tomova

Biologe molekulare

2021
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore – Biologjia molekulare
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2022-
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Diagnostikimi molekular, biolog molekular

SHKSB – Shoqata kërkimore e studentëve të biologjisë
KSF – Kuvendi i studentëve të Fakultetit

Anglisht
Gjermanisht