fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Marija Gjorgjievska

Embriologe, Laboratori i Embriologjisë

2012
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“- Shkup

2013
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Riprodhimi i asistuar – embriolog