fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Marija Gashoska

Specialiste në neurologji

2002-2008
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2011- 2016
Specializim në neurologji
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2016 – tani
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Departameni i neurologjisë

2009 – 2015
Institucion Shëndetësor Privat “Dr. Marija”
Doktoreshë në mjekësinë e përgjithshme

Oda Mjekësore e Republikës së Maqedonisë
Oda Mjekësore e Republikës së Sllovenisë
Shoqata Neurologjike e Republikës së Maqedonisë

Anglisht
Sllovenisht
Serbisht / Kroatisht