fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Makedonka Garvanlieva Nikollova

Specialiste në otorinolaringologji

2010
Specializuar për otorinolaringologji në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup
Universiteti Sv. Kiril dhe Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

2002
Diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë – Shkup, Rep. Maqedonisë
Universiteti Sv. Kiril dhe Metodij – Shkup, Rep. Maqedonisë

2017 – tani
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Departamenti i Otorinolaringologjisë

2002 -2016
Klinika për ORL – Shkup
Klinika Universitare – Shkup

2002
Medika Plus

2011 – Kurs kirurgjik për implantimin e kohlearenimplantit në Institutin fiziologjik dhe patologjik të dëgjimit (Prof. HenrykSkarzynski) dhe Akademinë kokleare, Kajetani, Poloni.

2012 – Vizitë studimore në departamentin e ORL-së, kirurgjinë plastike, estetike dhe rikonstruktive në Universitetin Wurzburg (Prof. R. Hagen), Wurzburg, Gjermani.

2014 – Kurs laboratorik internacional për kockat e përkoshme, për implantimin e kohlearenimplantit, Bonebridge, Vibrant Soundbridge – në selinë e Med-Ellensburg, Austri.