fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Maja Stojçevskа Çapova

Specialiste në radiodiagnostikë

2003
Specialiste e radiologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1995
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i radiologjisë diagnostike dhe intervente

2009 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës „Malla Bogorodica“ – Shkup
radiolog

2007 – 2009
Spitali privat Remedika
Reparti i radiologjisë, radiolog

2006 – 2009
Profesor inordinar, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1998 – 2007
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Instituti i radiologjisë – Shkup, udhëheqëse e repartit të diagnostikës së grave, radiologe

– 1997 – Ultratinguj kolor dopler, Simens Erlangen, Gjermani
– 2000 – Grac Tutorial – Grac, Austri
– 2001 – EUSOBI, Vien, Austri
– 2003 – EUSOBI, Vien, Austri
– 2004 – ECR – Vien, Austri
– 2005 – ЕSMRMB – Lucern, Zvicërr
– 2006 – ECR – Vien, Austri
– 2007 – IBUS, Cirih, Zvicërr
– 2008 – ECR – Vien, Austri
– 2008 – EUSOBI, Vien, Austri
– 2008 – diagnostifim të gjinjëve, Nju Jork, SHBA
– 2009 – Kurs në mamografi, Tabar, Bolonja, Itali
– 2011 – ECR – Vien, Austri
– 2012 – ECR – Vien, Austri
– 2012 – Kurs në EUSOBI – dhe MRI tëgjinjëve, Barcelona, Spanjë
– 2013 – ECR – Vien, Austri
– 2013 – EDBI – Diplomë Evropiane për diagnostifikim të gjinjëve

– ESR
– EUSOBI

Anglisht
Gjermanisht
dhe Frëngjisht