fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk Lupço Nikollov

Specialist në traumatologji

2022
Ka doktoruar në Katedrën e kirurgjisë
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2017
Specialist në traumatologji
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2015
Qedra spinale referente
Bursa, Turqi

2014
Trauma dhe sëmundjet degjenerative të shtyllës kurrizore
Qendra klinike e Lubjanës, Slloveni

2013
Kirurgjia spinale
Lajden, Holanda
2012
Qedra spinale referente “Motrat e Mëshirës”, Zagreb, Kroaci

2011
Asistent i zgjedhur në Katedrën e kirurgjisë
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2007
Specialist në kirurgji të përgjithshme
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

1998
Ka diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2022
Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Specialist në traumatologji

2018 – 2022
IPSH ZHMK
Traumatolog

2013 – 2018
Klinika e Traumatologjisë
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”
Koordinator i Qendrës spinale në Klinikën Universitare TOARKIQE “Shën Kirili dhe Metodi”

2001 – 2018
Klinika e Traumatologjisë
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”
Shef i departamentit për shërbimin e traumës emergjente

2001 – 2018
Klinika e Traumatologjisë
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”
Shef i departamentit për trajtim ambulator

SHMOT – Shoqata maqedonase e ortopedëvë dhe traumatologëve

AO TRAUMA Evropa – AO Fondacioni Davos, Zvicër

AO Spine Evropa – AO ondacioni Davos, Zvicër