fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Lulzim Agai

Specialist në neurokirurgji

2012
Kualifikim në neurokirurgji
Prof. Roman Boshnjak Qendra Klinike në Ljubljanë, Slloveni

2011
Neurokirurgji eksperimentale dhe neuroanatomi – Prof. Bart Nutin
Leven, Belgjikë

2006
AKH
Vienë, Austri

2006
Kualifikim në neurokirurgji –
Prof.Vinko Dolenc, Qendra Klinike Ljubljanë, Slloveni

1996
Specialist i neurokirurgjisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1996
Kualifikim në neurokirurgji –
Spitali Shën Marien Lunen, Gjermani

1990 – 1994
Specialist i neurokirurgjisë
Spitali Klinik „ Sestre Milosrdnice“Zagreb, R. e Kroacisë

1987
Fakulteti i Mjekësisë
Universiteti i Prishtinës

2014 –

Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i neurokirurgjisë, specialist i neurokirurgjisë

2011 – 2014
Spitali i përgjithshëm Remedika – Shkup Reparti i neurokirurgjisë, specialist i neurokirurgjisë

2000 – 2011
Qendra Klinike Universitare- Shkup
Reparti i neurokirurgjisë, specialist i neurokirurgjisë

1994 – 1996
Qendra Klinike Universitare- Shkup
Reparti i neurokirurgjisë, specializant

1990 – 1994
Spitali Klinik „ Sestre Milosrdnice “
Reparti i neurokirurgjisë, specializant

1989 – 1990
Qendra Klinike – Prishtinë
Reparti i neurokirurgjisë, specializant

1987 – 1989
Qendra shëndetësore – Prishtinë Mjek i përgjithshëm

Maqedonisht
Anglisht
Gjermanisht
Italisht