fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prim.Dr Ljupço Stojkovski, Mr. Sci

Specialist në mjekësi interne, subspecialist në nefrologji

2007
Primarius
Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë

2007
Program i vazhdueshëm i zhvillimit për menaxherët shëndetësor
Ministria e Shëndetësisë – R. e Maqedonisë

2006
Subspecialist i nefrologjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1999
Magjistër i nefrologjisë, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup,
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1996
Dializa peritoneale
Qendra klinike, Ljubljanë, Slloveni

1995
Koordinator transplanti
Spitali klinik, Barcelona, Spanjë

1994
Specialist i mjekësisë interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1989 – 1994
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, specialist i mjekësisë interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1988 – 1990
“Studim klinik mbi ndikim e rh-së së nënlikurës – terapi EPO në morbiditet dhe tolerancë ndaj pacientëve me hemodializë me sëmundje në faze të fundit renale (ESRD)
Anëtar i ekipit për prjojekte mbrojtëse – Minhen, Gjermani

1986 – 1987
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, praktikant
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1985
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup,
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Drejtor medicinal, 2012

2010
Spitali special i nefrologjisë – „Diamed“ – Shkup, R. e Maqedonisë
Drejtor medicinal

2000
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klnika e nefrologjisë, Reparti i dializës peritoneale, udhëheqës i repartit, specialist nefrolog

1992 – 2008
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, asistent i mjekësisë interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1988 – 2010
Qendra Klinike Universitar – Shkup
Klinika e nefrologjisë, nefrolog

– Anëtar i shoqatës së mjekëve të Maqedonisë (Member of the Macedonian Medical Association)
– Anëtar i shoqatës së nefrologjisë së Maqedonisë (Member of the Macedonian Nephrology Association)
– Anëtar i asociacionit Europian renal dhe asociacionit Europian për dializë dhe transplantim (Member of the European Renal Association (ERA) and European Dialysis and transplantation Association (EDTA))