fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Ljupço Lekovski

Kirurg urolog

2009
Profesor – Fakulteti i Mjekësisë në Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2006
Edukim profesional në kirurgjinë laparoskopike
Klinika Universitare „Elizabetiner Krankenhaus“ në Linc, Austri

2004
Docent – Fakulteti i Mjekësisë në Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2002
Doktor Shkencash në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1998-1999, 2004
Trajnim profesional në shërimin e malingnomeve në traktin urogjenital veçanërisht kancerit të prostates.
„Allgemeines Krankenhaus “ në Vien – Prof.Dr. M.Marberg

1993-1994
Trajnim profesional në të gjitha fushat e urologjisë konvencionale dhe endoskopike.
SACOW,„Toronto Sick Kids Hospital“ – Kanadë – Prof.Dr. B.Churchill , „ St.Lukes Roosvelt Memorial Hospital“ – Nju Jork , Prof.Dr. D.Waughan

1990
Specializon në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1982
I diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i urologjisë

1984 -2010
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e urologjisë – Shkup