fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Ljubisha Spasevski

Doktor i mjekësisë së përgjithshme

2019-
Fakulteti i Mjekësisë
Univerziteti “Shën. Kirili dhe Metodi”, Shkup

2020-
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Kirurgjia torakovaskulare, Mjek i përgjithshëm

2020
ISHP Shtëpia e shëndetit- Shkup
Poliklinika Bit Pazar
Mjek i përgjithshëm

2020
ISHP Shtëpia e shëndetit- Shkup, Qendra kombëtare për Korona- kontakt qendër

2020
ISHP Shtëpia e shëndetit- Shkup
Poliklinika “Jane Sandanski” r Vaksinime, Mjek i përgjithshëm

Oda e mjekëve tOda e mjekëve të Maqedonisë ë Maqedonisë

Вакцинацијата е индивидуално право а колективна одговорност, (Ко-автори: Д-р.спец. Даниела Марковска,Д-р.Ана Урумова Дамјански,Д-р Соња Поповска, Д-р.Филип Антовски), Macedonian Medical Association: Medical Journal, Year X, number 116, April 2020, available at: http://mld.mk/1162020-2/

Certificate from Association of Albanian Medical Doctors in Macedonia- Participant at Webinar: The role and needs for Omega-3 fatty acids in childhood, Participant at Webinar: Cows milk protein allergy and the role of the amino acid formula (AA) Neocate LCP Nutricia, Training course participant: Infection prevention and control (IPC) for COVID-19 Virus-HIP,WHO, Training Course participant: Emerging respiratory viruses,including COVID-19 :Methods for detection,prevention,responds and control, HIP,WHO, Training Course participant:eProtect respiratory infections,WHO, Training Course participant COVID-19 how to put on and remove personal protective equipment (PPE),WHO, Training course participant: WHO clinical care severe acute respiratory infection training.

Anglisht
Gjermanisht (niveli B1)
Serbisht