fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Lirim Demiri

Specialist në otorinolaringologji

2014
Qëndrim për vizitë studimore dhe edukim nga fusha e kirurgjisë onkologjike dhe laseri në kokë dhe qafë

2010
Qëndrim për vizitë studimore dhe edukim nga fusha e kirurgjisë onkologjike;
kirurgjia e kokës dhe qafës; kirurgjia e gjëndrës tiroide.
Spitali i klinikës “Sestre Molisrdnice”, Zagreb, Kroaci

2010
Specialist i otorinolaringologjisë
Universiteti Shën Qirili dhe Metodi – Shkup, R. Maqedonisë

2002
Fakulteti i Mjekësisë “Nëna Terezë” – Tiranë, Shqipëri

2015 – tani
Spitali i klinikës “Axhibadem Sistina”
Reparti i otorinolaringologjisë

2004 – 2015
Qendra klinike universitare – Shkup, R. Maqedonisë
Klinika për vesh, hundë dhe fyt, Shef i Repartit për endoskopi

2006 – 2015
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Asistent në katedrën për otorinolaringologji

Treatment of bilateral recurrent laryngeal paralysis by arytenoidectomy and cordopexy G.Micevski, V.Qaev, Gj.Orovçanec, N.Nikollovski, L.Demiri

First Macedonian Congress of Oto-Rhino-Laryngology, September 28-30 2005, Ohrid Cartilage autografts in nasal surgery G.Kopaçeva, M.Kirjas, J.Netkovski, Gj.Gjokiq, L.Demiri

Is the incidence of tonsillectomy influenced by the family, medical or social history? S. Trimçeska, G.Kopaçeva, N.Musliu, L.Demiri

Oda e Mjekëve të R. Maqedonisë
Shoqata e mjekëve të otorinolaringologëve të R. Maqedonisë

Shqip
Maqedonisht
Anglisht