fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Liljana Muratovska

Specialiste në mjekësi nukleare

2008
Kualifikim në fushën e inçizimit molekular dhe mjekësisë nukleare
Bolonjë, Itali

2007
EANM kualifikim në PET/KT në fushën e onkologjisë
Vien, Austri

2004
Specialiste e mjekësisë nukleare – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2003
IAEA kualifikim për Prodhim dhe kontroll të preparateve farmaceutike
Universiteti katolik – Romë, Itali, Reparti i mjekësisë nukleare

2003
Kurs regjional për aplikimin e teknikave radionuklide të nefro-urologjisë
(ESNM- Fakulteti Evropian i mjekësisë nukleare) Limasol, Qipër

1999
Kurs regjional për aplikimin e teknikave radionuklide të nefro-urologjisë
(ESNM- Fakulteti Evropian i mjekësisë nukleare ) Ljubljanë, Slloveni

1994
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i mjekësisë nukleare, specialist i mjekësisë nukleare

1997 – 2010
Instituti i patofiziologjisë dhe mjekësisë nukleare – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

– Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
– Oda e mjekëve maqedonas
– Shoqata e mjekësisë nukleare së R. së Maqedonisë
– Shoqata maqedonase e fiziologjisë dhe antropologjisë
– Shoqata Botërore dhe Europiane e mjekësisë nukleare

Bashkë-autore e librit me ushtrime për patofiziologji të përgjithshme dhe speciale për studentët e mjekësisë së përgjithshme, 2006.

Anglisht
Italisht