fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Liljana Haxhi Pecova

Specialiste në hematologji

2006
Субспецијалист хематолог
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

2004
Доктор на медцински науки
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1995
Специјалист по интерна медицина
Медицински факултет, универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1992
Магистер по медицински науки
Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

1982
Специјалист по медицинска биохемија
Републички секретаријат за здравство и социјална политика, Скопје

1976
Доктор на медицина
Медицински факултет, универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

2015 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за хематологија

1999 – 2015
Универзитетска клиника за хематологија, Скопје,
Раководител на одделение

1997- – 1999
Центар за контрола на канцер, Кувајт,
Хематолошко одделение

1983 – 1997
Клиника за хематологија, Клинички центар, Скопје,
Раководител на одделение

1978 – 1983
Воена болница, Лабораторија

1976 – 1977
Инфективна клиника, Доктор на одделение

Македонско лекарско друштво
Здружение на хематолози на Македонија