fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Leonardo Kamenjarski

Pediatër

1991
Specialist i pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

1979
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup

2010 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pediatrisë 1981 – 2010
Shtëpia e shëndetit – Shkup

– UNICEF,
– Organizata Botërore e Shëndetësisë