fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Klementina Kuzeska Mr. Sci.

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë

1999
Specialiste e gjinekologjisë dhe obstetrikës
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1998 – 2009
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, asistente e gjinekologjisë dhe obstetrikës
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1996
Magjistër – „Riprodhim human“ –Fakulteti i Mjekësisë– Beograd, R. e Serbisë
Universiteti Beograd – Beograd, R. e Serbisë

1992
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2009-2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës „Malla Bogorodica“ – Shkup
Reparti i riprodhimit asistues