fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Katerina Stojanovska

Biokimiste

2011
Instituti i Biologjisë
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2015
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Дијагностички Лаборатории- Биохемиска Лабораторија

Spitali klinik “Acibadem Sistina”.
Laboratorët diagnostikues- Labororatori biokimik