fbpx
KËRKO
DOKTORIN

2003
Specialiste e pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1996
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup,R. e Maqedonisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – në vazhdim
Spitali klinik Axhibadem Sistina
Reparti i pediatrisë, pediatre 2008
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, Asistente e lëndës së pediatrisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

1996 – 2010
Instituti i sëmundjeve të mushkërive
Pediatre pulmoalergologe

– EAACI, ERS, ATS
– Punime shkencore në fushën e astmës pediatrike