fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr. Katerina Kubelka – Sabit

Specialiste në anatominë patologjike

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i laboratoriesë diagnostike

1998 – 2008
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Instituti për radioterapi dhe onkologji

– Asociacioni Europian i patologëve