fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Kamelija Simeonova

Specialiste në psikiatri për fëmijë dhe adoleshentë

Prill 2023
Zbatimi i terapisë kognitive-biheviorale në vetëlëndimin dhe modele të tjera të sjelljes autodestruktive (CBT for self-injry) Beck institute &Barent W. Walsh-Harvard Medical School
Instituti BEK, Pensilvania në bashkëpunim me profesorët e Universitetit të Harvardit
Beck institute &Barent W. Walsh-Harvard Medical School

2021
Trajnim për  E-PLH Prindërim-Unicef

2021
DBT- Dialectical behavior therapy
Instituti BEK, Pensilvania, SHBA

2021
Emotional focused therapy Greece,
EFT psychotherapy counselling

2020- në vazhdim
Psikoterapia kognitive biheviorale CBT therapy, Basic approach, CBT for Anxiety, i akredituar për Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME)
Instituti BEK, Pensilvania, SHBA

2018- në vazhdim
Psikoterapia familijare dhe sistemike
Institut për martesë, familje dhe praktikë sistemike “Alternativa”- Shkup

2018-
Specializim në psikiatri për fëmijë dhe adoleshentë USHKM- Shkup

2011 – 2016
Mjeke e licenuar në Mjekësi të përgjithshme
USHKM- Shkup

2021
Spital Klinik “Acibadem Sistina”     Mjek në Mjekësi të përgjithshme

2018-2020
Mjeke e mjekësisë së përgjithshme
Klinika universitare për Psikiatri, Qendra Klinike “Majka Tereza”- Shkup
Specializante në psikiatri për fëmijë dhe adoleshentë

2016-2018

Klinika universitare për Kirurgji të fëmijëve,  Qendra Klinike “Majka Tereza”- Shkup
Mjeke e mjekësisë së përgjithshme

2016  Institut për Mjekësi Ligjore dhe Kriminalistikë, Qendra Klinike “Majka Tereza”- Shkup
Vullnetare, Mjeke e përgjithshme

2014-2015  Klinika Universitare për sëmundje kirurgjikale “Shën Naum Ohridski”- Shkup
Vullnetare

2006-2010
SOS fshati i fëmijëve
Vullnetare

–        Pjesëmarrje aktive në Kongresin Virtual 2020- Shoqata maqedonase e mjekëve
–        BECK Institute-CBT Basic Approach
–        BECK Institute – CBT Anxiety

2019

–        WPA – World Congress of Psychiatry

2018

–        WPA – Dementia Congress

2016

–        Macedonian – Japanese Vascular Neurosurgery Meeting
–        Balkan States Anesthesia Days III – Orthopaedic Anesthesia and Intensive Care

2015

–        Anëtar i Komitet organizues- Kongres i 39-të Shkencor Mjekësor ndërkombëtar- Ohër

–        Neurosurgical Oncology Section – Medical Faculty Skopje
– Anëtar i Komitet organizues –  6 World Healthcare Student Symposium
–        Global Student Conference of Biomedical Science
–        Asistent për regjistrim të 64th IFMSA General Assembly
–        1st Balkan SCOPH Weekend – Sofia, Bulgaria
2013

Simeonov R., Petrovski M., Simeonova A., Risteski T., Jordanovska K., Cokleska N. (2017). Clostridial soft-tissue infection after severe leg injury – Интернационален конгрес на словенска асоцијација на детски хирурзи (SAOPS)

Симеонова, К., Ралева, М., Даневски, В. (2020). Психотерапевтски третман на генерализирано анксиозно растројство во период на Ковид-19 пандемија – МЛД Конгрес

 

С. Васовиќ, Н.Димов, С.Тошевски, К. Симеонова

Stigma and discrimination -5ти Психијатриски конгрес Босна и Херцеговина

Anglisht (BULATS niveli B2)
Gjermanisht (niveli А2)

Mirënjohje për mbështetjen telefonike gjatë pandemisë nga Korona pranë Klinikës universitare të Psikiatris- Shkup

Vizatime nga pacientët dhe punime dore me përkushtim pas përfundimit të trajtimit spitalor