fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Kamelija Bushletiq

Specialiste në mjekësi interne, subspecialiste në pulmologji

2004
Magjistër i pulmoalergologjisë „ Marker për ndezje sistematike të HOBB“
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2000
Subspecialist i mjekësisë interne – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1998
Subspecialist i mjekësisë interne – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1993
Fakulteti i Mjekësisë, asistent i mjekësisë interne
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

1989
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2013
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i pulmoalergologjisë
2011
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e pulmoalergologjisë, diagnosë dhe trajtim opstruktiv Sleep apnea,

2010
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e pulmoalergologjisë, ventilim jo invaziv

2002
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e pulmoalergologjisë, reparti për testim funkcional të mushkërive të bardha, udhëheqës i repartit

1992 – 2013
Qendra Klinike Universitare, Shkup, R. e Maqedonisë
Klinika e pulmoalergologjisë

– 1992 – Shoqata e mjekëve të R. së Maqedonisë
– 1998 – Shoqata Europiane respiratore
– 1999 – Akademija Europiane për alergologji dhe imunologji (EAACI)
– 2001 – Shoqata respiratore e R. së Italisë
– 2002 – Shoqata respiratore e R. së Turqisë
– Delegat nacional i R. së Maqedonisë në shoqatën respiratore Europiane ( ERS )

 Anglisht
 italisht