fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Jovica Ugrinovski

Neurokirurg

1993
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, profesor ordinar i neurokirurgjisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë
1983
Mjekë i neurokirurgjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë
1978 – 1979
Kualifikim në fushën e neurokirurgjisë
L’Hopital Pitie – Paris, reparti i neurokirurgjisë
Kurse postdiplomike në EANS
Monpenje, Mançester, Bratisllav
1975
Specialist i neurokirurgjisë – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë
1970
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i neurokirurgjisë, neurokirurg
1979 – 1980
Spitali i përgjithshëm – Derna, Libi
Reparti i neurokirurgjisë, specialist i neurokirurgjisë
1970 – 1975
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e neurokirurgjisë, specialist

– Shoqata Europiane e shoqërisë neurokirurgjike (EANS)

Anglisht
Frëngjisht