fbpx
KËRKO
DOKTORIN

M. Dr. Jovan Kostadinov

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2004
Primarius
Ministria e Shëndetësisë – Republika e Maqedonisë

1989
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës –
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1982
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – сега
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës – „Malla Bogorodica“ – Shkup

1983 – 2001
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Çair, Shkup

 Anglisht