fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Jordanço Ivanov

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2011
Acibadem Maslak Hospital, Stamboll, Turqi
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës Prof. Mete Gjyngjyr

2008
Spitali Universitar – AKH – Vien, Austri
Reparti i endokrinologjisë gjinekologjike – Prof. Johanes Huber

2004
Program trajnimi postdiplomik nga sfera e mjekësisë riprodhuese dhe IVF – Prof. Xhoshua Dor
Spitali „Sheeba“, Tel Aviv, Izrael

2006
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

1999
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës

2001 – 2010
Spitali special i gjinekologjisë dhe obstetrikës – Çair, Shkup

2007
Asistent në katedrën e gjinekologjisë dhe obstetrikës, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

– Çertifikat për përgatitje të paralindjes së grave shtatzëna nga UNICEF në vitin 2003.
-Çertifikat për reanimacion dhe ringjallje të avancuar, Sackler Faculty of Medicine, Izrael në vitin 2004
-Çertifikat nga European School for Maternal, Infanth, Neonatal and Adolescent Healt Care, Trst, Itali, në vitin 2010.